• Díjmentes pályázatfigyelés | Díjmentes konzultáció és pályázati tanácsadás | A pályázati anyag összeállítása | Pályázatok utógondozása

 

 

A Magyar Falu Program keretében első körben (2019.február-március) az alábbi kiírások jelennek meg:

1. Orvosi rendelő, orvosi eszközök beszerzése alprogram 2 célterülettel

1 célterület:

o orvosi rendelő felújítására, bővítése; (abban az esetben is támogatható, ha többfunkciós az épület).

o új, többcélú intézmény (háziorvosi, fogorvos, védőnő, gyermek) építésére, vagy felújítására;

2 célterület:

o bútorok beszerzésére;

o az orvosi feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

Pályázók köre:

o 5000 lakos alatti települések

o helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)

o helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)

Támogatási intenzitás: 100 % intenzitású

2. Szolgálati lakás program 2 célterülettel:

1 célterület:

· 5000 lakos alatti települési önkormányzatok tulajdonában lévő orvosi rendelők fejlesztésének támogatása

· új épület építése: ahol az orvosi praxis tartósan betöltetlen (6 hónapja legalább)

2 célterület:

· Az egyéb közfeladatot ellátó személyek számára kialakítandó szolgálati lakás alprogram

o új épület építése

o felújítás (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),

o átalakítás,

o bővítés,

o ingatlankiváltás,

o funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás

Pályázók köre:

o 5000 lakos alatti települések

o helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)

o helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)

Azon a települések, pályázhatnak, amelyek jegyző, pénzügyi munkakörben foglalkoztatott önkormányzati köztisztviselő, óvodapedagógus, felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelő, körzeti megbízott számára biztosítanak szolgálati lakást a programból.

Támogatási intenzitás: 100 % intenzitású

3. A nemzeti és helyi identitástudat erősítése 3 célterülettel:

1 célterület:

· Max 15 millió forint határig: meglévő közösségi és kulturális építmények tereinek felújítása

2 célterület:

· Max. 5 millió forint összeghatáráig: a közösségi célú helyiségekben megvalósuló (program, eszköz beszerzés.)

3 célterület:

· III. 2019. évi garantált bérminimumnak megfelelő összegben: közösségszervező bértámogatás nyújtása (kizárólag csak 1 személy megjelölésével)

Mindhárom önállóan támogatható célterületre benyújtható támogatási kérelem ugyanazon kérelemben.

Cél:

· 5000 fő lélekszám alatti települések számára a már meglévő kulturális intézmények tereinek felújítására, kultúrát segítő személy programszervező foglalkoztatására, valamint egyéb programszervezésre, és a programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzésre és működési költségekre.

Pályázók köre:

o 5000 lakos alatti települések

o helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)

o helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)

Támogatási intenzitás: 100 % intenzitású

A Magyar Falu Program keretében továbbiakban az alábbi kiírások jelennek meg:

4. Bölcsőde, óvoda program 2 célterülettel

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

- 1 célterület a „Bölcsőde” vonatkozásában:

· újonnan létrehozandó önkormányzati tulajdonú bölcsődék, mini bölcsődék megépítése;

· férőhelyhiánnyal küzdő, meglévő bölcsődék, mini bölcsődék kapacitás bővítése és ehhez kapcsolódó átépítése; korszerűsítése, valamint tárgyi eszköz és berendezés fejlesztése;

· jelenleg nem bölcsődei funkciót ellátó épületek bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek céljából történő átalakítása

- 2 célterület az „Óvoda” vonatkozásában:

· azon helyi önkormányzatok esetében, akik nem rendelkeznek óvodával, támogatás új óvoda építésére;

· korábbi években bezárt óvodai épület újra nyitása, felújítással, átalakítással;

· meglévő, de funkció nélküli épület óvodává történő átalakítása és felújítása;

· támogatási forrás biztosítása a már működő óvodák férőhelybővítésére, a meglévő óvodák felújítására, férőhelybővítés nélkül, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. melléklete szerinti követelmények szerinti eszközök és felszerelések beszerzésére.

Egy támogatási kérelem keretében egy intézmény (bölcsőde vagy óvoda vagy integrált intézmény) fejlesztésére igényelhet támogatást a Pályázó.

Pályázók köre:

o 5000 lakos alatti települések

o helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)

o helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)

Támogatási intenzitás: 100 % intenzitású

5. Belterületi járdafelújítás anyagtámogatása, és belterületi útfelújítás 2 célterülettel

Önállóan támogatható tevékenységek:

§ Útfelújítás és Járdafelújítás anyagtámogatása

Önállóan nem támogatható tevékenységek mindkét célterület vonatkozásában:

- előkészítési tevékenység (például tervezés, közbeszerzés díja)

- a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása (pl.: híd)

- az út és környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, kialakítása

- út tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, korszerűsítése (pl.: jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása).

Nem támogatható tevékenységek különösen:

- a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kezelt belterületi utak felújítása

- a projekt céljaihoz nem szükséges, azokhoz nem kapcsolható fejlesztések és beszerzések;

- az elmúlt 5 évben hazai vagy uniós forrásból támogatásban részesült, de még nem lezárt projektek vagy projektelemek.

Pályázók köre:

o 5000 lakos alatti települések

o helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)

o helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)

Támogatási intenzitás: 100 % intenzitású

6. Eszközfejlesztés közterület karbantartására

Megvalósítandó tevékenység:

- 5000 fő lélekszám alatti önkormányzatok és önkormányzati társulások számára új eszközök/munkagépek beszerzésére, amelyek hozzájárulnak a közterületek megfelelő karbantartásához, közparkok, járdák, járda melletti zöldterületek, emlékhelyek fenntartásához, gondozásához.

Önállóan támogatható tevékenységek:

Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő utak, közterületek kezelését, karbantartását, rendszeres felújítását biztosító:

a) vontatott és függesztett munkagépek,

b) erőgépek (például traktor, bobcat),

c) erőgépek és vontatott, függesztett munkagépek,

d) ágaprító gépek beszerzése

e) kisebb gépek, eszközök: például fűnyíró, sövényvágó, magassági ágvágó, szárzúzó, fűkasza, láncfűrész, fúró, áramfejlesztő, traktorra homlokrakodó, sarokcsiszoló, gyémánt szemcsés korong, inverter (kisebb gépek minimum összege: 50 000 forint) beszerzése.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) előkészítési tevékenység (például tervezés, közbeszerzés díja) a projekt teljes költségének maximum

b) kiegészítő tartozékok, melyek az utak karbantartását szolgáló erő- és munkagépek működtetéséhez nélkülözhetetlenek

Pályázók köre:

o 5000 lakos alatti települések

o helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)

o helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)

Támogatási intenzitás: 100 % intenzitású

7. Falubusz (falu- és tanyagondnoki szolgálat) fejlesztése

- Új falubuszok beszerzése és üzembe helyezése

o falu- és tanyagondnoki szolgáltatást üzemeltető települések részére, akik korábban támogatás keretében még nem szereztek be falubuszt, valamint a falugondnoki szolgálat esetében a lélekszáma 2019. január 1-én nem haladja meg az 600 főt., a tanyagondnoki szolgálat esetében a lélekszáma 2019. január 1-jén nem haladja meg a 400 főt.

o Új falubuszok beszerzése és üzembe helyezése újonnan létrejött falu- és tanyagondnoki szolgálatok számára

o A már meglévő, 6 éves kort meghaladó, és az amortizációs határérték feletti (160.000 km) futásteljesítménnyel rendelkező falubuszok cseréjére, azon pályázók esetében, ahol nem áll fenn fenntartási kötelezettség

Pályázók köre:

o 5000 lakos alatti települések

o helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)

o helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)

Nem részesülhet támogatásban:

 új falubusz beszerzése, vagy cseréje esetén a pályázatban érintett települési önkormányzat, más hazai vagy uniós forrás keretében (pl: ÚMVP) az elmúlt hat évben jelen pályázat tartalmával megegyező támogatásban részesült.

 falubusz cseréje esetén a jelenleg meglevő lecserélni kívánt falubusz életkora nem haladja meg a 6 évet a pályázat benyújtásának pillanatában, és amortizációs határérték alatti (160.000 km alatt) futásteljesítménnyel rendelkezik

 falubusz cseréje esetén azon települések, ahol meghaladták a futásteljesítményt (160.000 km), és élettartamot (6 év), de a korábbi támogatás (hazai vagy uniós) keretében beszerzett járműre vonatkozóan még fenntartási kötelezettségük áll fenn

Támogatási intenzitás: 100 % intenzitású

8. Óvoda udvar program

Projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

- Óvodaudvar, játszóudvar kialakítása, felújítása, korszerűsítése (pl. kerékpártároló/babakocsi tároló létesítése, kerítés építése, javítása, zöldterület fejlesztése, ivókút építése, új burkolat kialakítása, egyéb fejlesztések)

- óvodai szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszköz és felszerelések beszerzése

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

- a hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése (az óvoda épületének telkén belül, és ha az adottságok szükségessé teszik a parkolók a telekhatártól mért, legfeljebb 100 m-en belüli önkormányzati tulajdonú közterületen is létesíthető) azzal, hogy a fejlesztésre kerülő parkolóhelyek a fenntartási időszak végéig nem lehetnek díjkötelesek;

- udvari akadálymentesítés,

- projekt-előkészítés, tervezés,

- projekt végrehajtási költségek

Pályázók köre:

o 5000 lakos alatti települések

o helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)

o helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)

Támogatási intenzitás: 100 % intenzitású

9. Óvodai sport program

A pályázat célja:

- önkormányzati tulajdonú óvodák sportpályájának kialakítása az „Irány a pálya program” keretében.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

- új óvodai sportpálya kialakítása:” Irány a pálya” programban való részvétellel egy 8x16 méteres rekortán borítású, többfunkciós sportpálya építése

Pályázók köre:

o 5000 lakos alatti települések

o helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)

o helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)

Támogatási intenzitás: 100 % intenzitású

10. Polgármesteri hivatal felújítása program

Megvalósítandó tevékenységek:

- 5000 fő lélekszám alatti települések polgármesteri hivatalainak külső és belső felújítására, korszerűsítésére, illetve a közös önkormányzati hivatalok felújítását is támogatja, mivel a hatályos jogszabályok alapján 2000 fő lakosságszám alatti település nem tarthat fent önálló polgármesteri hivatalt.

Önállóan támogatható tevékenységek: (1 tevékenység kötelezően megvalósítandó)

- kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, polgármesteri hivatal funkciót betöltő épület,

· külső és belső felújítása,

o átépítése, korszerűsítése (fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek, infó- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése)

- kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, polgármesteri hivatalt is működtető, többfunkciós épület,

· külső és belső felújítása,

· átépítése,

· korszerűsítése (fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek korszerűsítése)

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

- megújuló energiaforrás alkalmazása

- akadálymentesítés

- bútorcsere

- előkészítési tevékenység (pl.: tervezés, közbeszerzés díja)

- A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment szakhatósági engedélyezési költségek, hozzájárulások, bejegyzési költségek, tanúsítványok)

Pályázók köre:

o 5000 lakos alatti települések

o helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)

o helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)

Támogatási intenzitás: 100 % intenzitású

11. Temető fejlesztése program 2 célterülettel:

1 célterület:

- Max 30 millió forint összeghatárig ravatalozó építésére, bővítésére (filagória, illemhely), külső és belső felújítására,

2 célterület:

Max 5 millió forint összeghatárig:

- temetőhöz kapcsolódó épület vagy építmény külső és belső felújítása (vizesblokk, illemhely, kápolna, külön kiszolgáló építmények)

- urnafal kialakítása, felújítása, kolumbárium (az urnafal elhelyezésére szolgáló épület) kialakítása,

- temetőben található közlekedési utak és egyéb infrastruktúra (pl vízvételi helyek, locsolókút telepítése) építésére, felújítására

- jogszabályi kötelezettség megvalósítása érdekében, tárgyi eszköz beszerzésére (halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló halott hűtő),

- hulladéktároló

- temető bekerítése,

- a temetkezési helyek közvetlen környezetének megújítása (kerítés, sétány, járda építése, felújítása, parkosítás, parkrendezés),

Pályázók köre:

o 5000 lakos alatti települések

o helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321)

Támogatási intenzitás: 100 % intenzitású

 

Kapcsolat

Pályázat Koordinátor Kft.

9023 Győr, Fehérvári út. 11.
Telefon: 96/283 166
iroda@palyazatkoordinator.hu

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Kövessen minket