• Díjmentes pályázatfigyelés | Díjmentes konzultáció és pályázati tanácsadás | A pályázati anyag összeállítása | Pályázatok utógondozása

I. célterület - ÉLELMISZER-FELDOLGOZÓ ÜZEMEK FEJLESZTÉSE

 

A mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében.

 

Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, amelyek során a fejlesztések a következő célok megvalósulását szolgálják:

-          magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása;

-          versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra kialakítása, optimalizálása, valamint a piacra jutás elősegítése;

-          piaci keresletre és/vagy termékpálya együttműködésre alapozott kapacitás kialakítása és bővítése,

-          valamint a vidéki területeken a foglalkoztatás bővítése.

 

Támogatható tevékenységek:

·         Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása;

·         Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése;

·         A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;

·         A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 

1.        Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.

 

Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja az üzemen belüli energiahatékonyság fokozása. A célterületen belül kizárólag már meglévő létesítmények energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése valósítható meg.

·         Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);

·         Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.);

·         Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.);

·         Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.

 

2. Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek.

 

Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja az üzemen belüli környezeti erőforrás-hatékonyság fokozása.

·         Üzemi infrastruktúra és működés anyag- és víztakarékosságát, valamint emisszió-csökkentését célzó korszerűsítések, új módszerek bevezetése (pl. melléktermékek és hulladékok fokozottabb hasznosítása, csomagolás korszerűsítése az anyagfelhasználás

·         csökkentésével, illetve környezetbarát anyaghasználattal, környezetbarát megoldásokkal, szennyvízkezelés és újrahasznosítás fejlesztése, technológiai veszteségek csökkentése stb.);

·         Az erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodáshoz szükséges mérő-, ellenőrző és regisztráló rendszerek kiépítése, fejlesztése stb.

 

3. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

 

Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával. A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi a kapcsolódó üzem/üzemrész átlagos éves kombinált hőenergia- és villamosenergia-fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az üzem éves energiafogyasztását.

·         Fűtési/hűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata stb.);

·         Használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata stb.);

·         Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata stb.);

·         Villamosenergia termelés (biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása stb.).

 

Pályázok köre

 

I. célterület – Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése

 

Mezőgazdasági termelő, aki abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

·         a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a Felhívás 6. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni;

·         a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.

 

Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amely abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

·         a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;

·         a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul;

·         a támogatási kérelemmel érintett tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő;

 

Támogatás mértéke, összege:

·         1. célterület: max: 500 millió Ft

·         2. célterület: max: 200 millió Ft

 

Támogatás összege:

·         Közép-Magyarországi Régió:   40%

·         Egyéb régió:                                50%


 

 

II. célterület – BORÁSZATI ÜZEMEK FEJLESZTÉSE

 

Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési beruházások.

 

Támogatható tevékenységek:

 

·         Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása; és/vagy

·         a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 

2.        Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.

 

Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja az üzemen belüli energiahatékonyság fokozása. A célterületen belül kizárólag már meglévő létesítmények energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése valósítható meg.

·         Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);

·         Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.);

·         Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.);

·         Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.

 

2. Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek.

 

Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja az üzemen belüli környezeti erőforrás-hatékonyság fokozása.

·         Üzemi infrastruktúra és működés anyag- és víztakarékosságát, valamint emisszió-csökkentését célzó korszerűsítések, új módszerek bevezetése (pl. melléktermékek és hulladékok fokozottabb hasznosítása, csomagolás korszerűsítése az anyagfelhasználás

·         csökkentésével, illetve környezetbarát anyaghasználattal, környezetbarát megoldásokkal, szennyvízkezelés és újrahasznosítás fejlesztése, technológiai veszteségek csökkentése stb.);

·         Az erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodáshoz szükséges mérő-, ellenőrző és regisztráló rendszerek kiépítése, fejlesztése stb.

 

3. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

 

Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával. A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi a kapcsolódó üzem/üzemrész átlagos éves kombinált hőenergia- és villamosenergia-fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az üzem éves energiafogyasztását.

·         Fűtési/hűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata stb.);

·         Használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata stb.);

·         Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata stb.);

·         Villamosenergia termelés (biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása stb.).

 

Pályázok köre

 

II. célterület – Borászati üzemek fejlesztése

 

Mezőgazdasági termelő, aki abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

·         a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a Felhívás 6. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni;

·         a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;

·         a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amely abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

·         a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;

·         a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;

·         a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

Támogatás mértéke, összege:

·         célterület: 0-200 millió ft

 

Támogatás összege:

·         Közép-Magyarországi Régió:    40%

·         Egyéb régió:                                  50%

 

 


A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatási kérelmek benyújtására 2019. január 02. napjától 2021 január 4. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2019. január 16.

2019. január 30.

2019. március 4.

2019.április 3.

Kapcsolat

Pályázat Koordinátor Kft.

9023 Győr, Fehérvári út. 11.
Telefon: 96/283 166
iroda@palyazatkoordinator.hu

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Kövessen minket